23 April 2012

klargörande text

Det är svårt att hålla reda på och i tankarna när man möts av tidningarnas reportage från Breivik-rättegången. Läs den här texten som diskuterar vad det överhuvudtaget innebär att säga att någon inte är tillräknelig.

EDIT: I Husis idag (ett konstig reportage igen, 'dagen bomb', hm) intervjuas en rättspsykolog. Hon säger så här, på TT:s fråga om Breivik är frisk:

Jag har inte bestämt mig ännu. Han uppför sig på ett tämligen normalt och logiskt. Men han säger saker som visar på klara brister i verklighetsuppfattningen. Det är verkligen ett gränsland.


Det vore intressant att veta mera om vilken roll såna här begrepp, 'logisk' och 'verklighetsuppfattning' har inom juridiskt relevanta bedömningar - och framför allt vore det intressant att se hur såna här begrepp tillämpas.

No comments: