19 April 2012

hej jag heter Patrick Bateman II

När tankarna slammat igen, den åttonde koppen kaffe avverkats och när att byka byk börjar hägra som en riktigt festlig uppgift är det bara en sak som duger: kitschlistan. Den omfattar i nuläget 785 spår vilket innebär att jag kan skrivkrisa i två dagar. På kitschlistan finns onämnbara musikproduktioner, helst med slemmiga texter och tillyxad produktion. Det här är en av mina favoriter, notera kontrasten mellan ljud och text:

No comments: