18 September 2013

slutsatsen

Är trött på en massa saker med min avhandling. Helst av allt skulle jag avrunda så här, genom att citera Baudrillard (som i sig är en tröttsam gubbe): "We remain rooted in the problematic of necessity and freedom, a typically bourgeois problematic [...]." Riktig fuling till mening, i alla fall i dess översatta språkdräkt. Ja, ja, typiskt borgerligt det här med frihet & nödvändighet som man kan trassla in sig i på oändligt långrandiga sätt så det blir oklart både vad man filosoferar om och vad man politiserar om - SLUT, over & out. 

No comments: