20 October 2012

läs en notis

Mitt intag av nyheter sker stötvis. Slår mig ner på ett mjukt ställe med kattsällskap. Ett torn HBL. Ja, jag får ont i magen. Läser en notis som får några centimetrar pappersuppmärksamhet men som i ÅU har utvidgats en smula och hamnat på nätet. Läs och fundera: vad fan är det här? Vad fan betyder det? Vad är det ett symptom på?

EU tänker tillåta att gamla fartyg förs till upphuggning i Asien, skriver Turun Sanomat.
Enligt tidningen har EU-kommissionen kommit med ett direktivförslag som tillåter att fartyg som innehåller farligt avfall förs utanför EU för att skrotas.
I dag förbjuder unionens direktiv om avfallstransporter och Baselavtalet att skrotfartyg huggs upp någon annanstans än i OECD-länderna. Olika medborgar- och miljöorganisationer är förfärade över EU:s linjeändring. Nedskrotningsanläggningarna i de växande ekonomierna följer inte alltid miljöbestämmelserna och de anställdas säkerhet är dålig.
Kommissionen motiverar sin nya linje med att det inte ens nu är möjligt att övervaka exporten av gamla fartyg. Dessutom finns det inte tillräckligt med nedskrotningsanläggningar inom EU.
Miljöministeriets lagstiftningsdirektör Tuomas Aarnio säger till Turun Sanomat att det nya direktivet kan träda i kraft inom EU inom ett par år. (FNB)
Det är inte möjligt att kontrollera = det här är lika bra att tillåta.
Vi kan gärna tjäna en slant på att typer i något obskyrt asiatiskt land plockar isär rostiga eurobåtar. Det är för dyrt att göra det här, inte lönsamt, sänd iväg skräpet.
Hurra för EU som på ett helt systematiskt vis går med på logiken att farligt arbete ska sändas till ställen där man hittar billig arbetskraft, dvs. där det finns folk som för sin försörjning måste jobba med det här.

Läs mera här:
“The proposal is both profoundly immoral and illegal,” said Roberto Ferrigno of the NGO Shipbreaking Platform.  “And yet it does not appear that the Commission understands the gravity of this action. This proposal will render European governments powerless in preventing exports of asbestos and PCB laden ships from being sent to developing countries and putting vulnerable workers at risk in contravention of our own treaty obligations. We are calling on the EU, which  has the capacity to recycle ships safely and cleanly, to respect its laws and create good shipyard jobs at home.”

2 comments:

h. said...

Deesutom är det knappast sant att det inte är möjligt att kontrollera. Det är klart det är möjligt, eller är möjligt att göra möjligt, om man verkligen tyckte att det här var en viktig fråga.

M. Lindman said...

jo, jag tror att du har rätt. och så klart även om det kan ske en massa fiffel så innebär ju lagstiftning att man åtminstone _kan_ och är beredd att kontrollera de här sakerna.