14 October 2012

höstens playlist

Playlist i vanlig ordning. Bara bra grejer, t.ex. Fennesz, Dum Dum Girls och the Raincoats. Kvasilounge, murrig ambiens, uppbrutet sötslisk och en eller två sånger om Jesus.

No comments: