12 October 2012

dagens dikt

sedan

måste

vigjort

arbetet

med

den

summa

pengar

som

vi

blir

tilldelade

No comments: