29 November 2013

om kapitalism och konsumtion

Så här i de tider när det också i Finland är ett ständigt tjat om black Friday som är så fantastiskt i ämerikat att vi måste ha det här också, en kort och enligt vanlig ordning primitiv fundering. På sistone har jag noterat två olika sätt (fast frågan är på vilket sätt de är olika, och i vilken grad?) att prata om kapitalism och konsumtion bland folk som ställer sig positiva till marknadsekonomins grunddrag:

- Kapitalismen är beroende av konsumtion och så kommer det alltid att vara inom systemet. Om vi konsumerar mindre blir folk arbetslösa och det är givetvis inte bra för någon. Alltså får konsumtionen inte minska. Om t.ex. köp-inget-dagar och dylikt går för långt hamnar vi i katastrof. Ekonomin måste stimuleras genom konsumtion. Den här katastrofen drabbar också u-länder som är beroende av export. Därför ska man vara försiktig med konsumtionskritik.

- Marknadsekonomin är ett neutralt redskap, en neutral metod att producera varor och tjänster. Marknadsekonomin förutsätter inte att konsumtionen maximeras eller att sociala klyftor växer. D.v.s. det enda kapitalismen gör är att optimera utbud och efterfrågan. Det har i sig inga konsekvenser för konsumtionsmönster. Att införa köp-inget-dagar har därför ingen inverkan alls, så länge optimeringen får utrymme.

Åå, vad jag skulle vilja vara fluga på väggen när de här rösterna debatterar för att se hur de förhåller sig till varandras argument om konsumtionens roll i marknadsekonomin (alltså, helt utan ironi, jag är nyfiken vad de skulle säga).

No comments: