10 February 2013

om hat II

I en kolumn i HBL skriver Janne Strang om näthatarna som Uppdrag granskning uppmärksammade. Näthatet kan inte kopplas endast till frågor kring kön, resonerar Strang, utan det har i någon bemärkelse att göra med känslor av maktlöshet. Samhället förändras, och många tolkar journalister som att de har en agenda. Männen är rädda:
Kombinera den grundläggande rädslan med känslan av politisk impotens, vanmakten över att inte kunna påverka sin egen omgivning. Utan att trivialisera frågan kan detta vara en nyckel till varför just kvinnor drabbas – impotens är förnedrande.
Jag vet inte jag, men för egen del tycker jag användningen av 'impotens' här är olycklig och att den för tanken i en obehaglig riktning. Varför anmäler sig just detta begrepp som en metafor för maktlöshet och vanmakt här? Jag vet att begreppet har användningar som inte ansluter sig till det omedelbart sexuella, men det är ju dit Strang själv riktar blicken genom att försöka skriva fram perspektivet: den sexuellt förnedrade mannen vars förnedring kvinnorna har orsakat eller vars förnedring kvinnor får bära ansvaret för, som om det fanns någon begriplighet här ('detta kan vara en nyckel till varför just kvinnor drabbas' - jag försöker förstå hur Strang menar).

Alltså - kan nån förklara den sista meningen åt mig? Jag fattar inte även om jag har hört mannens sårade sexualitet slås samman med ett hotfullt samhälle tusen gånger. Hur menar Strang? Att det är bara män som reagerar på hur samhället gör människor maktlösa, att bara män blir arga, eller att bara mäns ilska tar sig sexualiserat uttryck? Men hur förklarar han den sexualiserade delen där? Hur blir en samhällsfråga en fråga om kön? Som jag ser det finns det verkligen nåt att förklara här, på ett grundläggande perspektivplan även om det är en koppling som ofta tas som naturlig och given: när männen känner sig maktlösa, t.ex. om de har förlorat jobbet, då drabbas kvinnor, då är det kvinnor som får betala (jfr. t.ex. den spanska filmen Måndagar i solen). Men vad händer här på vägen? Hur uppstår det här mönstret?Varför tar man det ofta (som sagt vet jag inte hur man ska läsa Strang) som utgångspunkt att det alltid är först och främst män som drabbas av 'samhället' och dess förändring.*

Kanske är ett skäl till varför jag störs av den här kolumnen att jag associerar till ett mönster, den här gamla trista, i oändlighet upprepade idén att det bara är mäns ilska som avslöjar hur det är fatt med samhället, att kvinnors ilska inte säger någonting annat än dess eget uttryck, den är stum, den vänds inåt - eller så är det frågan om den paranoida hysterikans utbrott - osammanhängande babbel. Den handlar om det privata och kroppsliga där språket slutat betyda och endast kan förstås som psyko-fysiologiska fenomen; en form av ilska som inte avslöjar något alls, den talar inte, den befinner sig bortom språk och förståelse och handlar uteslutande om att må dåligt (personliga svårigheter) medan mäns universella ilska pekar ut mot samhällsstrukturerna och samhällsförändringarna. Lite grovt: när män spyr ut sitt hat mot kvinnor ska vi FÖRKLARA OCH FÖRSTÅ, ta på allvar och vara ständigt lyhörda. (Frågan uppstår: vad är förklaring och förståelse här? Lyhörd inför vad? Om det är något här i världen som gör mig trött är det att vi tålmodigt ska förstå mäns sexistiska utbrott för att dessa i själva verket betyder något annat än detta sexistiska.) (Frågan kan inte handla om vem som kan tillåta sig hatiska utbrott.)

Jag upprepar: den grundläggande frågan, eller en av dem, som väcks är hur sambandet mellan könat hat och maktlöshet tecknas. Här är det farligt att lassa på med klichéspråk. Vad händer när man börjar se vanmakt som just förnedrande, och hur könas allt detta till att handla om mäns hat mot kvinnor, att män uppfattar kvinnor som hot? Varför just ett begrepp som impotens här?

* Nyare debatter, som diskussionen om feminiserat arbete och prekariatet, har i mångt och mycket ifrågasatt precis just denna bild, och det är bra.

9 comments:

h. said...

Regel 8 för finlandssvensk mediekritik: Ta aldrig något JS säger på allvar.

Om vi nu bortser från honom tror jag man ska skilja på två saker: å ena sidan att förklara och förstå (här tror jag att du har helt rätt: det kan inte handla om det, eller i den mån ett sådant förhållningssätt har något vett i sig är det hur som helst mycket mer begränsat än vad som ofta tänks), å andra sidan att se hur olika frågor hänger samman.

Vad gäller det senare har jag inget vettigt att säga, tror jag, annat än att betona nät- i näthat leder fel. Jag har svårt att tro att hat skulle vara mer utbrett idag än för, säg, 20 år sedan (och om det är det, att det skulle ha med internet att göra). Förr hatade folk på krogen och i kafferummet, nu på internet. Det senare gör hatet bara mer synligt, också för den som drabbas.

M. Lindman said...

håller helt med om nödvändigheten att skilja mellan förstå/förklara & se hur saker hänger ihop. Det senare skulle jag t.ex. säga att genusvetenskap kan bidra med.

om nät- i näthatet så är det just precis som du säger. jag är inte så lite förbryllad av den enighet som tycks råda om att det är NÄTET som gör folk till hatiska galningar. hur skulle nätet ha en sådan kraft? it doesn't make sense. hat och förakt är inte något som teknologi i sig föder fram. Sen är det klart att nätet får sexism att ta sig vissa uttryck som den kanske inte skulle göra annars, men då handlar det inte om hatet i sig.

den elaka bloggaren said...

om vi bortser från det olyckligt(?) valda ordet "impotens" (jan guillou var inne på lite samma linje när han skrev att näthatarnas problem eventuellt är att de får för lite f...) så undrar jag om själva resonemanget alls stämmer - aldrig tidigare har den sortens tänkare som ligger näthatarna närmast varit lika starkt representerade i t.ex. finlands riksdag, de borde väl tvärtom vara euforiska just nu?

jag tror nog lite som h att hatet åtminstone länge har funnits där, men att nätet gör det så mycket enklare för hatarna att nå de hatade. anonymitet har dessutom visats uppmuntra mänskor till att överskrida sina vanliga hämningar (rekommenderar boken "the lucifer effect", kan också läsa om the stanford prison experiment som boken mycket grundar sig på).

vad gäller skillnaden mellan det allvar med vilken man tar mäns och kvinnors ilska så tror jag att det går tillbaka till ganska primitiva reaktioner. ilskna män har genom historien riskerat gripa till våld i betydligt högre grad än kvinnor, och då har man också varit mer intresserade av att stryka ilskna män medhårs.

i övrigt tipsar jag om min text där jag också länkar till strangs eget blogginlägg om de fruktansvärda feministerna, skriven bara några dar förrän den här ledaren. det berättar en del om det "h" nämner ovan i början av sin kommentar.

M. Lindman said...

elaka: jo, noterade hans inlägg om feminism. Jag blev ... trött.

jo, precis - verklighetsförankringen hos näthatarna som tjatar om feministmaffian osv. är ju inte direkt solid.

håller som sagt med om det där om nätet, men undrar om beskrivningar i termer av att 'hämningar släppts' gör jobbet här även om det är belysande i någon utsträckning. risken är kanske att man tänker att det intressanta är att hämningarna släpper på nätets kommentarfält snarare än det chockerande i att folk faktiskt säger de här sakerna.

om mäns & kvinnors ilska och att ta på allvar så är jag inte säker på om jag håller med ett sådant evolutionärt perspektiv. jag tycker inte man kan ta den manliga hotfullheten som ett naturfaktum. den är något som uppstår i en sexistiskt värld, i ett patriarkat.

den elaka bloggaren said...

utan att gå in på vad som är evolutionärt och vad som är kulturellt, men just nu och inom historisk tid har det väl mest varit män eller grupper av män som har tagit till våld, och då är det väl inte så långsökt att det har påverkat och ännu påverkar hur man förhåller sig till just mäns ilska? rent realpolitiskt alltså, att det är money well spent att stryka dem medhårs. huruvida det sen är lättare att köpa män, att få dem att överge sin sak genom att belöna dem eller ge vissa individer inom ilskna kretsar lite fördelar, det lämnar jag öppet.

och om männen länge har fått sin vilja igenom genom att hota, är det inte långsökt att tänka sig, att de måste lära sig av att få sin vilja igenom, så tröttnar de på att morra (därför att ingen är rädd för deras bett) - men hur ska vi komma därhän?

M. Lindman said...

Jo, okej, det har du helt rätt i. Och 'att det mest är män som tar till våld' nystas ju samman med olika former av legitimering av mäns våld. Också förstås att det finns en komplex väv av samband mellan konkret våld och hot och sen en rädslans kultur där mäns våld tillåts spela.

ja, hur ska en våldskultur förändras? jag tror inte det handlar om att skola om vissa män, utan det rör sig på ett annat plan, det gäller kvinnor och män, oss alla, hur vi rör oss, agerar, håller käften, talar, ger efter, tar ett tillfälle i akt, uppmärksammar, blir förlägna, förödmjukade, ilskna, manipulerade - ja, det handlar om reaktioner och handlingar i vardagen (att en rädslans kultur upprätthålls på tusen olika sätt, inte bara genom konkret våld).

Celinean said...

M Lindman:

" Lite grovt: när män spyr ut sitt hat mot kvinnor ska vi FÖRKLARA OCH FÖRSTÅ, ta på allvar och vara ständigt lyhörda."

Skämtar du!?

Celinean said...

"Lite grovt: när män spyr ut sitt hat mot kvinnor ska vi FÖRKLARA OCH FÖRSTÅ, ta på allvar och vara ständigt lyhörda."

Skämtar du!? Var sker det här? Nämn någon förutom Strang, om han ens nu menar det?

M. Lindman said...

celiean: nej, jag skämtar inte. har hört 19649934 vädjande 'förklaringar' av flickvänner och kompisar till män som beter sig dåligt, 'de har de bara lite jobbigt just nu, du måste förstå att han är så aggressiv'. // på ett mera kulturellt plan: känner du igen bilden av arga unga män? den idealiseras ofta. arga unga män som säger sanningen om samhället. arga unga män som vantrivs. i den bilden ingår ofta logiken att lite kvinnohat är något man nog får leva med, eftersom de här arga unga männen anses vara så klarsynta i sin samhällskritik.