27 February 2013

större än dikten

Det talade ordet gäller

Tack,
jag har fått gå omkring här i lokalerna i en timme och ta del av era aktiviteter, och det är verkligen inspirerande och imponerande. Vilken positiv energi!
Jag uppskattar att få vara här med er en stund. I en mässhall fylld av företagsamma ungdomar, och lite mer mogna ungdomar, känner jag mig som hemma. Och extra roligt är det att se att ni fokuserar på dialog, samverkan och vår framtid.
Jag vill också tacka för att ni tar er tid att lyssna en stund på mig idag. Ni har i gengäld mitt ord på att jag alltid kommer att lyssna på vad ni har att säga.
För jag kommer från en miljö där det är naturligt att man respekterar varandra, lyssnar på varandra och trots att man inte alltid har lika åsikter och viljor ändå samarbetar för att skapa framgång.
Vill vi komma framåt är det inte särskilt effektivt att peka finger och skälla. Vill vi att företagen ska bli fler och bättre, att ekonomin ska växa och att fler kommer i arbete gäller det att fokusera på de gemensamma intressena, respektera varandras behov och roller, övervinna hinder och söka samförstånd.
Det är den insikten som gör att jag nu i tal, artiklar och debatter framhåller samverkan som så viktigt för näringslivets och Sveriges framtid.
För hur vi än vrider och vänder på det så är vi ett litet land. Det har sina nackdelar, men om vi är kloka och öppna kan vi vända det till vår fördel.
Då får vi kortare beslutsvägar, blir snabbare och mer flexibla, kan anpassa oss till nya förutsättningar och formulera mer träffsäkra lösningar.
Sverige kan aldrig bli störst, men om vi är smarta och arbetar tillsammans kan vi bli starkast i den internationella konkurrensen. [....] Och kombinationen av den drivkraft som ni här i salen bär på tillsammans med det svenska sättet att bygga samhället gör att jag verkligen tror på Sveriges konkurrenskraft de kommande decennierna. [...]
När stora delar av världen går framåt, innebär det att det land som stannar upp lämnas bakom. I år står utvecklingsländer för 60 procent av den globala tillväxten, en andel som är ökande. 2015 spår EU att 90 procent av världens tillväxt kommer att ske utanför Europa.
Vi behöver en ny vision inte bara för att klara de kommande decennierna, utan till och med göra dem ännu bättre än de vi har bakom oss. Vi behöver ställa höga krav på oss själva för att kunna fortsätta framåt. Därför är min vision för framtiden enkel, men samtidigt tuff: att Sverige ska vara med i den absoluta världstoppen när det kommer till företagande och innovationskraft. [...]
Vill du se företag som är hållbara, men samtidigt innovativa och marknadsledande? Studera Sverige.
Vill du se världens mest framstående entreprenörskap? Åk upp till det där landet i norr med det kalla klimatet, det lugna temperamentet och det fantastiska företagandet.
Det är min vision!
Lindman nattsurfar. Ångestsurfar. Alltså: språket, språket, språket (räknar antalet 'tuff', 'stentuff', 'vision'). TONEN. Verkligheten.

Det talade ordet gäller

No comments: