26 February 2013

celestine ukwu & his philosophers nationalbra låt & bra namn.
nä, inga understatements: dunderbra sång!
vet inte mer om artisten än det här.
jag finner mig ofta likgiltig inför musik, den strömmar på och jaha. sen, emellanåt: okej, DET DÄR, och det kan vara vilken musik som helst, sånt som jag hört tusen gånger eller något nytt, cheese eller undulerande brus, men att hitta sig själv i den - drabbas.

No comments: