13 July 2012

ultimate xperience

den lindmanska urscenen: ett kalas, fotoblixtrarna blixtrar (varat varsnar). På de finaste bilderna är det några som tuggar koncentrerat, någon blickar ut i de stora mysterierna, några samtalar. tid-rum. ett koppel hundar springer in, en är grannens grannes, den andra är stor och arktisk, snäll. jag lär mig att varvsindustrin befinner sig i kris överallt, också i sydostasien. i rummet luktar det hundisk andedräkt, päls, kaffe och tårta. delikata saker avhandlas medelst teaterviskning. allt är bortom fult och fint, men omdömen fälls. en cool faster inleder med 'nåmen...', församlingen lystrar, en annan faster, senare, lite förebrående: 'ämen --'. ungar virvlar i ett hörn. Jag äter tårta.

2 comments: