19 May 2012

caturday

 Fina gröna blad - skrot från fiskodling.
Skärgårdspoesi &dyl.


No comments: