28 May 2012

credit in the straight world

ps: en av de finare googlingar som har fört någon till detta hörn av det elektroniska nätet: 'what would you do if you could levitate?' Har jag någonsin formulerat ett svar på den frågan?

No comments: