28 May 2012

svärmeriet.

Löst hållna och flummiga läror som evolutionspsykologi och nyliberal ekonomism kan ifrågasättas på en mängd grunder och det bör göras så strängt och effektivt som möjligt. Jag anser att det alltför sällan talas om svärmeri nuförtiden. Läser man Kant i svensk översättning är just svärmeriet en mycket graverande kritik som riktas än mot det ena, än det andra:

Man kan kanske ursäkta inbillningskraften om den ibland svärmar, dvs. inte försiktigt håller sig innanför erfarenhetens skrankor; för en sådan fri flykt gör den åtminstone upplivad och stärkt, och det är alltid lättare att lägga band på dess dristighet än att avhjälpa dess tröghet. Men att förståndet, som skall tänka, istället svärmar, det kan aldrig ursäktas; ty på förståndet ensamt beror all hjälp med att sätta gränser för inbillningskraftens svärmande där det är nödvändigt (ur Prolegomena).

-- Om inte annat, så kan man studera Kants skrifter pga. den mängd saftiga dissningar han oupphörligt levererar. Det är just som 'sofisteriet med subtila undanflykter", "påstådd, billigt förvärvad visdom", "dystra, gagnlösa grubblerier" och "hjärnspöken" som evolutionspsykologi borde avfärdas.

No comments: