2 January 2014

arbetslöshetsbloggen

"När du sköter ärendet med arbets- och näringsbyrån på det sätt som byrån förutsätter, kan arbetslöshetsförmån betalas fr.o.m. startdatumet för jobbsökningen, om du i övrigt uppfyller villkoren för att få förmånen."

Jaha, nu har jag gjort storstilad début på arbetslöshetskassan. Vandrar dit efter ett lyckat morgonkaffe  i port arthur (vi diskuterar vad man INTE ska säga när man kommer till arbetskraftsbyrån, t.ex.: "ja, jag misstänker att det blir mycket spring för mig här jag!"). Som alltid när jag är nervös rusar jag in i fel dörr och tycker att allting är förfärligt knepigt. Går in i rätt och ställer mig i kö för info-luckan, som jag blivit instruerad (av vänner som alla säger olika saker, var och en med sin berättelse om hur man beter sig mest friktionsfritt). Det är mycket människor i farten, alla är tysta och operationssalslamporna i taket sprider en mjuk och varm stämning. Får prata med en snäll dam som bara talar finska. Hon säger att det är bara att knalla hem igen, ta fram bankkoderna och fylla i den inledande blanketten. Doktorand hit eller dit spelar ingen roll. Här ska det sökas arbete, basta. Jag får med mig ett belysande papper där processen kring att anmäla sig arbetslös beskrivs, men tanten har med bläck kryssat över allt som tycks vara väsentligt och understruket med OBS. Glasklart, detta allt.

Så jag traskar hem (det är vinter, ändå trafikerar mini-färjan Förin över ån, jag tar det som ett gott omen och blir på oväntat gott humör) och börjar fylla i min förbannade blankett. Bland annat ska man anmäla sitt yrke. Yrke? Jag läser i listan att man kan vara (alltså jag sitter en lång stund och rullar i listan och filosoferar över arbetets mångskiftande karaktär, abstrakt och konkret arbete och what not, innan jag besinnar mig):

ädelstensslipare,
appreterare,
auktonist,
AVSMAKARE,
baderska,
bokbindare,
bob cat-förare,
dansorkester med åtta medlemmar,
etiketterare
exekutionstjänsteman
FARLEDSMÄSTARE!!!
fångvaktare
fotomodell
golvman
inkasserare
kärnmakare
länsman
makaronimaskinskötare
mjölnare
nisse
nykterhetssekreterare
rappare
rullare
snörmakare
tig-svetsare

Alltså, så poetiska, fantasieggande jobb. Vill ha. Vill vara rullare. Nisse. Golvman. Och det där med arbete, lönearbetets allmänna form i en enda, lång-lång lista, från snörmakare till fotomodell till it-specialist till ortodox präst. Men ja - FILOSOF finns inte med på arbetskraftsbyråns mycket detaljerade lista över yrken.

När jag väl besinnat mig försöker jag systematiskt ta mig igenom fanskapet, ruta för ruta. När jag tycker mig vara klar, efter att ha rut-fantiserat om bagerier, bibliotek och postverk är det dags att sända in. Det är stopp. Allt, nästan, lyser rött, fel, fel, fel. Det är bara att gå igenom allt från början, grina lite, och försöka få det att lysa mindre rött. Klockan är 16.25 och kanske jag hinner läsa lite om kapitalismens trolldom efter de här spektaklen.

No comments: