21 August 2013

den pompösa hörnanJag bökar i en så pompös avhandlingssnutt att all annan skrivlust undermineras. Nu skriver jag med dramatiskt utdragna, TUNGA tangentslag och känner ANSPRÅKEN, för det här är STORA frågor, öö eller. Och i takt med det krymper tankeförmågan och impulsen att flippa ut och skriva andra saker. Inte bra. Istället lyssnar jag på storvulen musik och känner mig oändligt lat.

No comments: