1 August 2013

^^^^

jag är sjuk hela tiden / bladlössen pissar från lindarna / jag har blivit beroende av glass (tänker på Howard Hughes som lät skeppa ett parti om 750 l bananglass till sin hotellresidens) / nu är nu / jag läser olika utlåtanden om Jonathan Crarys bok om 24/7-kapitalism. Crary ser sömnen som något subversivt: ”Huvudsaken i mitt resonemang är”, skriver således Crary, ”att i den kontext som är vårt nu, kan sömnen stå för varaktigheten hos det sociala, och sömnen kan liknas vid andra trösklar där samhället kan försvara och skydda sig självt. Som det mest privata, mest sårbara tillstånd gemensamt för alla är sömnen på ett avgörande sätt beroende av samhället för att kunna vidmakthållas.”/ jag slår huvudet i en dörrkarm, solen lyser direkt in i rummet, en granne spelar satisfaction på högsta volym, jag hatar bilar / en bloggare - Bernur, extremt läsvärd, formulerar sån litteratur jag uppskattar (han gör det på tal om Jelineks Prinsessdramer): det osmidigt skrivna.jag lyssnar uteslutande på otäck musik just nu.

No comments: