1 May 2013

första maj

I Husis idag skriver Mikael Kosk om Marx. Marx är inte helt irrelevant. Eller nja, nästan. Förvisso finns det en motsättning mellan löner och vinster (man kan inte reglera relationen mellan dem, skriver han) men i övrigt är Marx' idéer om arbete och kapital förlegade, skriver Kosk.
Bilden av kapitalismen som ett odjur som slår sina utsugande tentakler kring jordklotet är slående men inte särskilt träffande. Kapitalet är bara ett medel som företagen behöver för att kunna bygga upp sin produktion och expandera. Det är företagen som är det ekonomiska systemets celler och det är svårt att hävda att det skulle finnas någon grundläggande konflikt mellan företagens och de anställdas intressen. 
Som om kontrasten var det lixom. - - -

2 comments:

31 juni said...

Nästan genomgående en stendum och förvirrad text av Kosk. Han kan knappast ha förläst sig på Marx och än mindre förstått vad han läst.

Först slätas det över:

det är svårt att hävda att det skulle finnas någon grundläggande konflikt mellan företagens och de anställdas intressen.

För att sedan säga emot sig själv:

Många gör korttids- eller deltidsarbete för en lön som inte täcker levnadskostnaderna.

M. Lindman said...

Just det, och det är väl texten som helhet, utslätande. Det är symptomatiskt, tycker jag, att en så slö text publiceras om just det här ämnet; att det här är ett tema där man kan kasta ut en liten tråd (kortids- deltidsarbete osv) för att sedan snurra in den trådan i allmänna klichéer och nonsensfraser om att samhället nog behöver företag.