23 May 2013

Hur orättvisor maskeras

Dagens citat följer här. Det är ett utdrag från en bloggtext skriven av Arbetaren-journalisten Fredrik Edin. Texten är från 2010 men har spritts en hel del på nytt i samband med upploppen i Husby i Stockholm.
Att samla alla fattiga, sjuka, arbetslösa och lågutbildad på på samma ställe är heller inget problem. Det är inget systemfel. Ojämlikheter krockar inte med kapitalismen. Tvärtom. Det är en tecken på att den fungerar som den ska. [...] Bauman (20) citerar den brittiske journalisten Jeremy Seabrook:
Poverty cannot be ‘cured’. For it is not a symptom of the disease of capitalism. Quite the reverse. It is evidence of its robust good health. Its spur to even greater accumulation and effort…
Men för att slippa prata om orättvisor pratar vi om integration. Om människors tro. Om deras ursprung. Allt för att dölja att att våra vinster på det globala lyckohjulet betalas av någon annan, någons annanstans. Ibland på ett kokainfält i Colombia, i en sweatshop i Indonesien, en översvämmad stad i Pakistan eller en förgiftad flod i Indien. Andra gånger några hållplatser bort med bussen av en tredje generationens arbetslös.
Jag tycker att Edin har helt rätt och det är en poäng som måste tas upp med jämna mellanrum, så massivt som det där eviga tjatet om islam integration är.

No comments: