11 November 2012

skriv på!

Jag hade kvinnovetenskap som litet biämne när jag studerade för magisterstudier vid Åbo Akademi. Så här efteråt är jag enormt nöjd med det valet. Jag lärde mig massor på kurserna - ja till och med så att kvinnovetenskapen fick mig att se på världen annorlunda, tänka på frågor från helt nya perspektiv. Det jag gillade med de kurser jag gick på var hur texterna och diskussionerna hjälpte mig att förstå mig på den värld vi lever i, och där "förstå" inte bara är ett teoretiskt tillägnande utan också en form av moraliskt engagemang i frågor. Det moraliska engagemanget är helt centralt för kvinnovetenskapen. - -  Det är tragiskt och trist att läsa om hur ämnets praktiska existens nu är hotat. Enligt ett sparförslag ska två av ämnets tre tjänster dras in efter julen. Då återstår en professor. Kan ett akademiskt ämne upprätthållas på ett sådant sätt? Jag menar, tänk på undervisning, planering, handledning, ansökningar osv osv. Därtill kommer det som ämnet lever genom: en levande miljö. Kan en enda tjänst upprätthålla en sådan miljö? Sparmentaliteten verkar leda till en ond cirkel där mindre personal leder till mindre publikationer och examina - vilket ju är det som brukar räknas då universitetet fördelar pengar mellan ämnen. - - Åbo Akademi är Finlands enda svenskspråkiga universitet. Det vore katastrofalt om kvinnovetenskapen på svenska i Finland undermineras på detta vis. Den som vill, skriv på den här petitionen.

No comments: