9 November 2012

dagens vetenskapsfilosofiska

Mina öron&ögon bevittnade i afton hur två spelteoretiskt insatta forskare pratar om sitt ämne, nationalekonomi. De var överens om att metoden kan tillämpas på ALLT. Det spelar ingen roll vad. Att säga att ekonomin som vetenskaplig disciplin har ett visst specifikt ämne är gammaldags. Det viktiga är metoden. Denna metod (t.ex. spelteori) kunde alltså tillämpas på allt från biologiska fenomen till hur kärlekspar finner varandra (det biologiska exemplet togs upp av den ena forskaren, kärleksparet är inspirerat av en populärt hållen sammanfattning av årets nobelpristagare i ekonomi). Jag drabbades av matthet och bad om ett klargörande. Sen blev jag stum som en fisk och bara ett par darrande näshår kunde avslöja min existentiella belägenhet som mera bestämt hade formen: wtf? Här undrar jag vad man över huvud taget kan mena med "metod" om det faktiskt är så att den kan tillämpas på vad som helst utan några begränsningar. Metoden blir motståndslös, börjar leva sitt eget liv. Vore inte en bättre idé om metod att den hela tiden lever i symbios med det som studeras, om det sen är fattigdom, hur folk väljer skolor eller ekonomiska kriser. Liksom - att ett fenomen i dess enskildhet väcker frågor: hur ska man greppa det här? Hur ska man närma sig? Vilka risker finns det att min metod förvränger det som studeras? Det måste finnas något som metoden tar spjärn mot, något sätt att hålla angreppssättet levande i relation till det som studeras. Det här verkar vara något som huvudsakligen blir ett problem i humaniora och samhällsvetenskap - vetenskaper där just begreppet "fenomen" hela tiden måste problematiseras och på det sättet öppnas möjligheten att forskaren måste ompröva sitt förhållningssätt, sin metod. Skänker en tanke åt gamla Peter Winch och att hans Idea of a Social Science nog har mycket bra i sig. Hm. Det är möjligt att jag missförstod hur de menade, men det tycks finnas frågor här, speciellt med tanke på det slags bild av människan som spelteorin verkar bygga på: aktören som en i grunden ensam, rationell, optimerande varelse.

2 comments:

h. said...

Om man bara trycker tillräckligt hårt, kan vilken bit som helst gå ner i vilket hål som helst.

http://www.leksaksjatten.se/bilder/artiklar/zoom/7312350301441_1.jpg

M. Lindman said...

jo - bra illustration.