3 November 2012

om förståelsens empiriska förutsättningar

Ibland ser kontexten för förståelse ut såhär: på bordet framför - en pöl öl. Två jallu. Soffan är såndär som en åttiåring som jag knappt håller på att komma upp ifrån. Min kompis lägger ut texten om sånt jag borde höra. Jag drar tankfullt jalluglaset runt i ölpölen, lyssnar och funderar, svarar och funderar - tänker om. Det är sent & glest i lokalen men ändå måste vi ropa över en irriterande funkslinga. Ett uppbyggligt samtal om filosofi och varför man filosoferar. Sådana samtal är viktiga.

No comments: