5 March 2013

staten & företagen

På senare tid har jag av olika anledningar grubblat över det enorma statsmaskineri som stöder företag i Finland ("annars flyttar de utomlands") vilket skapar ett klimat där välfärdsstaten framför allt ses som en stödfunktion (god utbildning) åt framgångsrika företag eller så antas staten genom att stöda företag befrämja allas våra intressen, på något sätt, åtminstone på lång sikt (vilket i praktiken leder till krav på sänkt samfundsskatt osv. osv.). Här två texter om statens sätt att ge stöd åt företag på inte speciellt transparenta sätt så att vissa företag favoriseras (tyvärr på finska): "Suorien yritystukien määrä on kasvanut kymmenen vuoden aikana yli 50 prosenttia. Yrityksille on viime vuosina annettu liki kaikki uudet tukimuodot ja verohelpotukset, joita ne ovat keksineet pyytää." Enligt den ena texten (från Hesari) stöder staten företag med 5 miljarder euro varje år. Ganska mkt pängar.

Önskeanalys: kritisk framställning om relationen mellan Tekes (+ liknande stödmekanismer) och kapitalism genom staten och olika bilder av vad staten överhuvudtaget är till för. Plinga till i kommentarfältet om ni hittar en sån analys, eller har en egen.

No comments: