4 July 2015

Frihandel

I dagens HBL finns en artikel om ett av kapitalismens allra mest groteska fenomen, nämligen motarbetandet av billiga generiska mediciner. Patenter ska skyddas. Här sammanfattas "frihandelns" paradoxer:
Läget är väldigt komplicerat. Frihandel står högt på agendan och det är hårt tryck från stora internationella spelare, både de stora internationella farmaceutiska bolagen och länderna trycker på för att Indien ska acceptera en ändring av sin lagstiftning, som skulle göra det svårare att få in generiska läkemedel på marknaden.
Frihandelns frihet, alltså - frihet för stora företag att skapa och ta bort handelshinder enligt behov.

1 comment:

Be Nordling said...

Ja precis, och ta bort och att *införa* handelshinder, allt enligt dessa företags behov