20 May 2015

Alltså va?

Jag känner mig ofta som ett jävligt förbryllat dagisbarn när jag läser nyheter. Söndagens Hbl. Den av EU skapade marknaden för utsläppsrätter. Varje land tilldelas ett antal utsläppsrätter. Avsikt: Minska industrins utsläpp av koldioxid. Recession. Industrierna behöver inte köpa utsläppsrätter pga krisen. Dessutom har EU delat ut gratiskvoter. Men problemet är att eftersom utsläppsrätterna är så billiga finns det inga incentiv för företag att övergå till 'renare' teknologi. Målet för EU är att rätterna ska vara dyrbara. Men är poängen alltså att systemet kräver goda tider? Min dagisbarnfråga: Utgår den här incentivdrivna miljöpolitiken från en tanke om nödvändig tillväxt eller åtminstone att systemet brakar ihop om industriproduktionen minskar? I förlängningen av det i så fall, är det sån här miljöpolitik som hindrar degrowth från att bli ett alternativ ens bland folk som engagerar sig för miljö- och klimatfrågor? Ok, nu återgår jag till att färglägga blommor och leka i sandlådan.

No comments: