8 April 2014

10 teser om arbete från regeringen Katainen

Jag har läst en rapport från 2012 om arbetslivet som regeringen tagit initiativ till. Rapporten heter "Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020". Det är intressant läsning, för att uttrycka saken torrt och neutralt (på tal om det intressanta, höh).

1. Arbete och sysselsättning utgör entydiga mål för samhället och individen.
2. Utbildningens mål - inklusive det livslånga lärandet - är att integrera människor i ett flexibelt och föränderligt arbetsliv förankrat i global konkurrens. En vuxenbefolkning som kan reagera snabbt på förändringar är önskvärd. Det finns problemindivider som inte enkelt låter sig integreras i detta arbetsliv med många omställningar och här måste åtgärder sättas in.
3. Välmåendet på arbetsplatserna kan utan vidare diskuteras utifrån en förmodan om att sådant välmående "betalar sig". Välmående i arbetslivet ger ett löfte om ökad produktivitet.
4. Ett övergripande mål är att skapa en positiv attityd till arbete, att skapa grogrunden för en välvillig attityd till arbetslivet och förtroende mellan parter. Det viktigaste är att skapa motivation som får folk att vilja jobba längre. Man talar upprepade gånger om ett "sug" för arbete.
5. Den globala konkurrensen är en utmaning huggen i sten.
6. Produktivitet är förenligt med att det skapas nya jobb. Det är alltså inte så att tekniska rationaliseringar minskar på jobben.
7. Välfärdssamhället ska utvecklas samtidigt som konkurrenskraften ska ökas.
8. Målet är kreativitet och innovationer: arbete ska inte bara upprätthålla utan nytt ska skapas.
9. Att själv vara ansvarig för resultaten vittnar om en positiv förändring i arbetslivet mot självständigt och fritt arbete.
10. Arbetslivet kan beskrivas i termer av nätverk och de yttersta nätverken är globala. De här nätverken ställer ökade krav på samarbete och förtroende.

Kort sagt: vi lever i den bästa av världar där välmående, välfärd, utbildning, lärande å ena sidan, och internationell konkurrens, ekonomisk kris och produktivitetsökning å andra sidan låter sig förenas på ett fruktbart och sömlöst sätt. Mot det bästa arbetslivet i Europa, 2020, hälsar Nationella Socialdemokratiska Samlingspartiet!

3 comments:

den elaka bloggaren said...

lite roligt när man jämför med facit (oftast är det): http://yle.fi/uutiset/teollisuus_investoi_entista_enemman_tyopaikkojen_vahentamiseen/7173145

M. Lindman said...

Just det; jag tänkte lite på den där Yle-juttun när jag skrev det här. Snacka fint om produktivitet och jobbskapande bara; verkligheten är en helt annan. Det som slog mig mest med det här strategidokumentet var just den fullständigt huvudlösa föreställningen om att allt liksom sammanstrålar till det bästa och att det inte finns några grundläggande konflikter eller saker som inte går ihop. Välfärd och konkurrens - naturligtvis går de helt utmärkt att föra samman!

d.e.b. said...

vastakkainasettelun aika on ohi, åtminstone mellan jutta och jyrki, jag såg dem från riksdagens frågetimme när jutta försvara avvecklingen av välfärdssamhället med jyrki som en stolt ägare snett bakom henne.