8 December 2013

"att utforska det motsatta könet"

Jag ser Lukas Moodyssons Vi är bäst! på bio. I dessa tider får man ta tillfället i akt och knalla iväg till biografen när det inte är skramligt actionäventyr på programmet. Jag gillar filmen, och är oenig med HBL:s filmrecensent att den är för snäll. Jag blir glad av den och det känns inte suspekt att vara glad (som att filmen skulle ha manipulerat mig). Men en sak stör mig. Efteråt diskuterar jag med min kompis på den där ena väldigt gubbiga men mysiga baren i centrum (det är alltid lite dubbelt att gå dit, jag gör det i alla fall). Filmen handlar om ungar som spelar i punkband. De har just börjat spela och är fulla av glädje och frustration över musiken. Gott och väl. Sen förs ett alltför bekant narrativ in: ungarna blir kära (eller snarare: bestämmer sig för att bli kära), och formatet är: "tjejer blir kära i killar, tjejer strider om killar, killarna splittrar tjejernas gemensamhet". Att det finns en scen där saker tar en lite annan riktning gör det lite bättre, men att ha den här trötta klichén med och fokusera så pass mycket som man gör på den är trist. Det finns inget intressant eller särskilt kritiskt med hur det hela ställs upp. Det går enligt regelböckerna. Redan när jag börjar se scenen vet jag hur den ska sluta, och så där håller det på när ämnet avhandlas.

Jag och min kompis diskuterar vidare. Uttryckssättet "att bekanta sig med det motsatta könet" nämns. Om det är något som enligt mig innehåller en hel historia av trötta och unkna saker, är det bruket av detta uttryck, "att bekanta sig med det motsatta könet". Man utgår från att det finns något slags grundläggande skillnad som uppdagas i barns möten med Det Motsatta Könet, och att människolivet mer eller mindre går ut på att meditera och gruva sig över denna numinösa skillnad. Vad som händer, i själva verket: i uttryck som "att bekanta sig med det motsatta könet" är det en skillnad som skapas, befästs och upprätthålls. Och framförallt är det en mystifiering av kön och mänskligt liv, en produktion av tvåkönsmodell som lyfts upp som nåt slags metafysisk sanning om livet: manligt och kvinnligt, bara att "utforska". Lusekoftan på, god tur, liksom. Det perspektiv på andra människor som följer av "att utforska det motsatta könet" är att personer egentligen inte är något i sig själva, de är ju ändå bara representanter för den eviga sanningen om Könet. Och att den där jävla metafysiken beskrivs i ett språk som växlar från upptäcktsresa till romantik till "ja men så är ju män/kvinnor, det måste vi kvinnor/män leva med och stå ut med". Kort och gott, pudelns kärna, hallå alla författare/regissörer/andra (om ni inte heter Jelinek och kan hantera det där medelst molotovcoctails): om det är något man ska LÅTA BLI är det att "utforska det motsatta könet". Det gör livet så mycket tråkigare och hemskare än det de facto är.

Ja, redan tanken om "motsatt kön" finner jag ytterst suspekt. Är det helt riktigt på riktigt handen på hjärtat nån som identifierar sig med det där snacket om "det motsatta könet", där ni skulle tycka att sådant prat säger något belysande om hur världen är eller om människorna ni relaterar till i era liv? Man kan också fundera på hur idéerna om två motsatta kön förutsätter en tanke om heterosexualitet (som naturligtvis också förvandlas till en metafysisk regim).

Snabbgoogling på "det motsatta könet": "saker vi inte uppskattar hos det motsatta könet", "Vad attraheras du av hos det motsatta könet?" (alltså monsterfniss: jag ser framför mig nåt slags Frankensteinfigur: det motsatta könet liksom), "klä sig som det motsatta könet", "otillåtet att vara ensam med det motsatta könet", "homosexuell p.g.a dåliga relationer till det motsatta könet?", "Vill prova att vara av det motsatta könet för en dag". Osv. Och den bästa: "kan man vara nära vän med det motsatta könet?" Sen finns det tydligen en bok som heter Myten om det motsatta könet. Låter lovande.

6 comments:

ponks said...

Ja Judith kliar sig irriterat i mustaschen. Kan så väl uppröra mig på det här också - och när man en gång har blivit medveten om den här "att utforska det motsatta könet"-principen, hur det funkar så som du så väl beskrev, så märker man ju det här mönstret hela tiden, precis överallt.

M. Lindman said...

Just det, och det där kan plåga livet ur en ibland. Från vaggan till graven - grunna på det motsatta könets mysterier.

Anonymous said...

M. Lindman:

"Ja, redan tanken om "motsatt kön" finner jag ytterst suspekt. Är det helt riktigt på riktigt handen på hjärtat nån som identifierar sig med det där snacket om "det motsatta könet", där ni skulle tycka att sådant prat säger något belysande om hur världen är eller om människorna ni relaterar till i era liv?."

Det som jag inte förstår i konstruktivistiska tankegångar är: På basen av av problematiserar/ifrågasätter man annanheten? Med att den är en konstruktion? Men om kön är en social konstruktion, betyder det inte att likheten också är det? Eller är likheten vår biologiska natur och annanheten en onaturlig avvikelse från denna natur. Måste vi följa vår natur? Få feminister skulle väl gå med på den tanken.

Den könsliga annanheten är verklig, män och kvinnor är annorlunda och förhåller sig annorlunda till varandra. En väninna sa åt mig: "kvinnor vill inte vara som män" och till vilket jag tillade: Och myntets baksida är att kvinnor vill inte att män är som kvinnor. Måste kvinnor vara som män? Får vi inte vara annorlunda? Och om vi får vara annorlunda och är annorlunda, så kan ju inte tal om annanhet vara problematiskt för att det hänvisar till vår faktiska könsliga belägenhet och inte till en idealiserad könslighet, hur vi borde vara/egentligen är.

Vad jag försöker få fast på är: vad är det problematiska i annanheten? Att den konstrueras? Men om allting kontrueras? Att den är essentialiserande? Men om essentialiserandet tas bort och vi har annanheten för att vi väljer att ha den som min väninna ville. Hur är den problematiskt då? Eller är det så att annaheten är problematisk pga. vad den handlar om/är dess mening eller funktion dvs. vad relationen mellan mannen i sin manlighet och kvinnan i sin kvinnlighet går ut på?

Vad är då annanhetens mening? Är det isärhållandet i sig, som Hirdmann menar? Dina tankar är i grunden Hirdmanska och Hirdman har ju visat sig ha fel på avgörande punkter.

Det blev lite osammanhängande men jag har ont om tid att skriva.

h. Matias

M. Lindman said...

Fast vad säger man egentligen när man säger att "kvinnor är olika än män"? Jag själv har svårt att ta sådana användningar på allvar, annat än som ett slags avslöjande prognoser om hur kön skapas, upprätthålls som ett sätt att främmandegöra för att se den enskilda (och nu prenumererar jag inte på någon liberal individualism, utan begreppet om den enskilda har att göra med ansvar och förpliktelser).

Det finns ingen solid grund att åberopa här. Jag vet inte om jag själv skulle kalla mig konstruktivism - jag vill fjärma mig från det teoretiska språket som konstruktivismen ofta är förankrad i (men jag anser att t.ex. Butler har många många belysande tankar). Det jag själv vill säga är att det är svårt att ta könspratet i bemärkelsen "kvinnor är olika än män" som annat än ett slags moralisk korruption. Ex. "Vi kvinnor kommer aldrig att förstå hur de där männen fungerar" - ett sådant påstående hänger oftast samman med en tanke om att det finns vissa problem som är olösliga och att dessa problem kan spåras till en dunkel essens (kvinnlighet, manlighet).

Min poäng berör alltså inte vad som är verkligt och vad som inte är verkligt, utan hur man ANVÄNDER påståenden om "det motsatta könet".

Hoppas det klargör något.

Anonymous said...

M. Lindman:

"Fast vad säger man egentligen när man säger att "kvinnor är olika än män"? Jag själv har svårt att ta sådana användningar på allvar"

Beror på hur man använder begreppet ÄR, om man använder det essentialiserande eller beskrivande. Att beskriva världen med att säga att kvinnor är som män stämmer inte.

"Det finns ingen solid grund att åberopa här."

Visst finns det: Annanheten. Kvinnlighet förutsätter manlighet precis som stor förutsätter liten eller mörk ljus. De grundar varandra alltså. Och man ifrågasätter alla grunder så kan man ju inte ifrågasätta någonting pga. dess grundlöshet, ingenting har ju eller måste ha en grund enligt antiessentialister.

"Det jag själv vill säga är att det är svårt att ta könspratet i bemärkelsen "kvinnor är olika än män" som annat än ett slags moralisk korruption."

Och jag ser könsprat i bemärkelsen "kvinnor och män är lika" som falska påståenden/beskrivningar av världen.

"Ex. "Vi kvinnor kommer aldrig att förstå hur de där männen fungerar" - ett sådant påstående hänger oftast samman med en tanke om att det finns vissa problem som är olösliga och att dessa problem kan spåras till en dunkel essens (kvinnlighet, manlighet)."

Nå, min ex-flickvän missförstod mig, enligt henne själv, på avgörande punkter i över fyra års tid, hon förklarade "oförståelsen" med att jag inte sa saker på ett sätt som hun skulle ha förstått dvs. som kvinnor säger. Samtidigt som hon var en feminist som motsatte sig bestämt att man talade om och till män och kvinnor på olika sätt. Så ända sättet, det kvinnliga, som hon skulle ha förtsått fick man inte använda.

Feminismen bäddar för såna katastrofer med dess ifrågasättande av könslighet. Man måste utgå från vår faktiska belägenhet och inte från några ideal om hur det egentligen är eller borde vara.

"Min poäng berör alltså inte vad som är verkligt och vad som inte är verkligt, utan hur man ANVÄNDER påståenden om "det motsatta könet"."

Och menar du att det motsatta könet är en fabulering? Försök med motsatta könsligheten (kvinnlighet/manlighet) om det gör det klarare. Vi är inte kön utan könslighet.

"Hoppas det klargör något."

Ärligt sagt, såna här tankar fördunklar.

h. Matias

M. Lindman said...

Du missförstår mig - jag tänker inte att det enda alternativet till att prata om motsatta (olika) kön är att säga att kvinnor är lika män. Det vore i alla lägen en olycklig dialektiv. Det jag vill åt är att det är något skumt i görningen då man tänker sig något sådant som två enhetliga kön (jag hänger inte med på vad du menar med könslighet, och hur det skiljer sig från kön).

Låt mig säga så här. Jag avvisar inte talet om Skillnaden för att det saknar grund, jag avvisar det för att det är ett språkspel jag vägrar spela, även om jag naturligvis vet ATT det spelas (och att diverse gester görs genom det, där begreppet manlighet/kvinnlighet får olika användingar där de ställs mot varandra som motsatser).

Så jag vet inte om jag heller går med på att kalla mig själv anti-essentialist. Som sagt, det är inte det grundlösa som är intressant här, utan språkspelet, användningen.

Och här skulle jag säga att det inte finns något entydigt sätt att avgöra (eller bestämma) vilket slags språkbruk som är beskrivande.