18 September 2014

dubbelexponering

det är konstigt att drömma om vad som kommer att hända följande dag, eller samma dag. den riktiga dagen smälter samman med drömmens röriga koordinater och drömmens efterhängsna stämning. dubbelexponering som på foton eller film, det ena på det andra. ovanpå och i den tomma arkenkorridoren, frenetisk aktvivitet, ett myller av människor, fler & fler väller in, alla har sina egna disparata ärenden&uppdrag, gamla bekanta, obekanta, nästan-bekanta, eftermiddag/kväll/natt - ett hav av blommor på stengolvet, blommorna arrangeras i krusidulliga formationer, det karaktäristiska arken-ljudet, trästolsben som gnisslar mot golv, i drömmen, nu, här, en nästan-bekant röst, många, efermiddag/kväll/natt.

No comments: