29 November 2016

Problem/lösning

Nu läser jag då alltså Tidholms Norrlandsbok. Den är mestadels bra. Ibland väldigt bra och lyhörd för olika saker, stora och små, ibland lite hit&dit. På ett ställe säger en han snackar med, en miljöaktivist av nåt slag, tror jag (sammanhanget är Norrlands exploaterade skogar):

"Ingen vill tala om problem som man inte samtidigt har en lösning på. Då framstår man som maktlös."

Det här syns överallt just nu, rädslan för maktlöshet, och, genom det, viljan att göra problem hanterbara, och tendensen att peka ut den som formulerar ett djupgående problem (klimat, ekonomi, arbete) utan att ha en lösning som ansvarslös.

No comments: