14 December 2012

policy

läser en sorglig text om grekland, fascism, misär, kris. En bekant på facebook frågar vad jag egentligen föreställer mig att lösningen vore, det gäller att aktivt förespråka ett alternativ. mera inflation genom höjd skatt för kapitalägare? direkt bistånd till grekland? hen verkar tänka att all politik överhuvudtaget handlar om policies. Policy definieras så här på wikipedia: "A policy is typically described as a principle or rule to guide decisions and achieve rational outcomes." Jag undrar hur gammal den här bilden av politik är, att det bara handlar om ett slags handlingsstategier som ska maximera än det ena, än det andra intresset. Politiken verkar då främst syfta till att pricka in förutsägbarheter, om att nå resultat som är rationella, dvs. de står i enlighet med vad man vill maximera. Genom en sådan policy-orienterad reducering av politiken utesluts det politiska, i bemärkelsen vad som händer när människor lever tillsammans i samhället, när människor har en gemensam framtid att förvalta, helt och hållet. - - - Lindman läser Arendt och önskar att vissa saker vore lite lättare att formulera kring den här reduceringen som tas helt för given för det mesta.

No comments: