26 October 2016

ad hominem

River igång dagen medelst uppeldad diskussion på bästa Blå tåget. Vi läser om Murdoch och perfectionism, tanken att människan är och förblir i moralisk mening ofullkomlig och att vi i någon bemärkelse är fallna. Ivrig och hetsig diskussion som vi haft förr, men nu i en lite annan konstellation, följer.  
Det mesta som är viktigt i filosofiska samtal är det riktigt fucking enkla, som:
Kan du verkligen mena det där?
Vad skulle DU mena om DU sa det där?
Om någon LEVER så där, vad betyder det?
En bra diskussion om filosofi blir också oundvikligen ad hominem, varför känner DU dig dragen till det här sättet att tänka? Vad är det som talar till dig här, hur skulle du beskriva det? 
Svårt/enkelt/svårt

No comments: