9 March 2016

mittiläsningen: Shirley Jackson

Jag läser en novellsamling av den amerikanska författaren Shirley Jackson som heter The Lottery and Other Stories. Låt det bli sagt genast: Jackson är en skribent som på ett lågmält sätt extraherar fram en typ av mycket vardaglig fasa. Hon rubriceras ofta som skräckförfattare. Tydligen har hon också skrivit saker som är mer renodlad "horror" men genast när jag börjar läsa den här samlingen med noveller blir det tydligt att blicken riktas mot skräck, en märklig sorts melankolisk skräck.

En av berättelserna handlar om en ung man, Tom, som bor i en prydlig våning. Han fixar middag åt sin slarvmaja-granne som bor i en nästan likadan, men råddigare, lägenhet dit han har nyckel. Grannen kommer över, och Tom vill excellera med rätter och dukning. Mitt under middagen dyker grannens chef upp en bullrig typ. Grannen vill göra ett gott intryck, bjuder in chefen och börjar agera värdinna. Den egentliga värden upptäcker att hans granne gradvis börjar presentera honom som sin gäst, och att hon ger sken av att lägenheten är hennes. Den korta och lakoniska berättelsen slutar med att Tom blir bortbaxad till grannens råddiga lya. Alltså det här låter ju inte särskilt mycket "horror" men i Jacksons sätt att skriva blir det just skräck som träder fram. En fasa som liknar t.ex. en situation där du säger något, men den du pratar med reagerar som om du inte sagt något överhuvudtaget.

Jacksons stil är inte lågmäld som i "lugn humanism" eller så. Det är litteratur hård som flinta. Absolut gehör för stämningar och dialog. Alltså jag vet om ganska få författare som är skickliga på att skriva dialog. Ofta är dialogen det som blir lite töntigt, lite generiskt, lite enahanda. Hos Jackson: svängarna tas ut, i det lilla. Jag blir ibland överväldigad av att läsa skönlitteratur. Det här är en sådan gång, utan att jag egentligen är förmögen att säga varför, vad det är som träffar så rätt.

Jag påmindes om Jackson när jag läste en streckare i SvD för inte så länge sen. Kom ihåg att jag i mina bokhamstringsskov införskaffat en novellsamling - måste genast sätta igång och läsa. En formulering i streckaren jag upplever att är på pricken är att Jackson inte är ute efter att uppdaga en form av fasa som vilar under en välpolerad yta. Obehaget som träder fram kunde i just de berättelser jag hittills läst istället ses som en sorts aspektseende: vardagen blixtbelyses på ett visst sätt. Det fasansfulla är inte mystiskt, utan självklart. Och det är den här självklarheten som gör berättelserna, bland dem den om Tom som undergivet blir förvisad till grannen efter att ha blivit veritabelt utsuddad ur sitt eget liv, så smärtsamma att läsa.

Det som slår mig som ovanligt i novellerna är hur fasan förankras i en grundläggande sorg. Det här gör berättelserna till existentiella rivjärn.

No comments: